VALOn työtilat tarjoavat puitteet maailman parhaalle työpäivälle

VALO Workin työtilat on kehitetty tukemaan erilaisia työtehtäviä parhaalla mahdollisella tavalla. VTT tutki VALOn työympäristöä mittausten ja testien avulla. Tutkimuksen pohjalta todettiin, että VALOn korkeampi käyttöaste tuo useita etuja yrityksille, työntekijöille ja ympäristölle.

Toimistoilla on pitkään kamppailtu matalien käyttöasteiden ja huonon viihtyvyyden parissa. Tällä hetkellä hybridityö on työn teon ykköstrendi, mikä ei itsessään auta nostamaan nykyisten tilojen käyttöastetta. Nyt täytyy vähentää toimistoneliöitä, ja on mietittävä joustavia työtilaratkaisuja. Samaan aikaan on myös hyvä pohtia mikä on syynä siihen, että toimistoilla ei viihdytä? Tukevatko toimitilat aidosti työntekoa?

VALO Hotel & Work yhdistää hotellin ja toimiston samoihin tiloihin. Samojen tilojen hyödyntäminen kahteen eri käyttötarkoitukseen nostaa kiinteistöjen matalaa käyttöastetta, vähentää resursseja ja päästöjä. VALOn tarjoamat joustavat työtilaratkaisut hotellipalveluilla ovat järkevämpi vaihtoehto nykyisille toimitilaratkaisulle. VALO tarjoaa työtilaa, joka on aina käytössä.

VTT auttoi VALOa kehittämään optimaalisen ympäristön täydelliselle työpäivälle

VALO Workin työtilat on kehitetty tukemaan erilaisia työtehtäviä parhaalla mahdollisella tavalla. VTT tutki VALOn työympäristöä mittausten ja testien avulla. VALOssa mitattiin mm. tilojen melutasoja, työtilojen vaihtuvuutta sekä ilman laatua eri työtiloissa.

”Soittamalla trumpettia eri huoneissa testasimme, kuinka äänekäs toiminta vaikuttaa läheisten tilojen melutasoon. Testi vahvisti oletuksemme siitä, että VALO Hotel & Workin tiloissa on erinomainen äänieristys. Entuudestaan tiesimme, että lämpötilan, hiilidioksiditason ja ilmankosteuden vuorovaikutus on ratkaisevan tärkeää työtehokkuuden kannalta. Jos yksikin niistä on edes hieman viitealueen ulkopuolella, ihmiset väsyvät ja keskittyminen herpaantuu nopeasti. Tietylle lämpötilalle sopiva hiilidioksiditaso saa toisessa lämpötilassa ilman tuntumaan tunkkaiselta”, sanoo VTT:n erikoistutkija Jouni Kaartinen.

Testien, mittausten ja analysoinnin lopuksi työtilojen miellyttävyyttä ja tuottavuutta lisättiin mukauttamalla rakennusautomaatio ja tilat eri käyttäjien tarpeita vastaaviksi mahdollisimman tinkimättömästi. VALOn työhuoneiden valaistus ja lämpötila ovat säädettävissä työntekijän tarpeiden mukaan.

Korkea käyttöaste tuo useita etuja

VTT:n tutkimus osoitti, että VALO tarjoaa puitteet maailman parhaalle työpäivälle. Tutkimuksen pohjalta todettiin, että VALOn korkeampi käyttöaste tuo useita etuja yrityksille, työntekijöille ja ympäristölle.

  1. Työntekijöiden tehokkuus, terveys ja tyytyväisyys: Optimaaliset työolot auttavat työntekijöitä hyödyntämään koko potentiaalinsa. Ne myös vähentävät työntekijöiden vaihtuvuutta ja sairaslomien määrää. VALO mahdollistaa työtilan vaihtamisen joustavasti tarpeen mukaan – vaikka viisi kertaa päivässä.
  2. Helppoutta työnantajalle: Tehokkaan toimistotilan luominen vaatii asiantuntemusta. VALO Hotel & Work on kokonaisvaltainen palvelu, jonka avulla organisaatioiden ei enää tarvitse vuokrata, varustaa ja ylläpitää suuria toimistoja. Kun palveluntarjoaja pitää huolen kaikkien työtilojen hallinnoinnista, työntekijät ja työnantajat voivat keskittyä ydinliiketoimintaan.
  3. Kannattavampaa bisnestä: Hybridihotellin käyttöaste on poikkeuksellisen korkea. Työaikojen ulkopuolella rakennus palvelee hotelliasiakkaita, ja hotellitoiminnalle hiljaisina tunteina se täyttyy työntekijöistä. Tämä lisää liiketoimintaa ja siten tuottoa pinta-alaa kohden.
  4. Energiasäästöt ja vastuullisuus: VALO Hotel & Work tasoittaa tietä maailmalle, jossa rakennuksilla on useita käyttötarkoituksia. Tehokkaampi tilankäyttö auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä säästämällä energiaa ja resursseja.
  5. Tutkimustietoa ajatustyöstä: Toimistotyön tehokkuus on lukuisten tekijöiden summa. Hankkeella edistettiin työn tehokkuuden ja työhyvinvoinnin keskeisten osatekijöiden poikkitieteellistä tarkastelua.

Perinteiset toimitilat eivät palvele nykytyökulttuuria eivätkä ympäristöä. Toimitilojen käyttöastetta on nostettava ja tilojen tulee tukea työntekoa. VALOn joustavat työtilaratkaisut  ovat esimerkki tulevaisuuden työympäristöistä.

Vietä täydellinen työpäivä VALO Workissa

Lähteet:

VTT, 2021. VALO Work tilallisena ratkaisuna: Fyysiset, kognitiiviset, sosiaaliset ja mentaaliset tekijät aivotyön näkökulmasta. https://www.julkari.fi/handle/10024/140984
VTT, 2021. Työtilojen optimointi lisää viihtyvyyttä – tutkittua tietoa monikäyttöisen toimistotilan arvolupauksen lunastamiseen. https://www.vttresearch.com/fi/uutiset-ja-tarinat/tyotilojen-optimointi-lisaa-viihtyvyytta-tutkittua-tietoa-monikayttoisen

  • Joel Hirviniemi

  • Marketing Manager