Vastuullisuus ja Avoimuus: VALO Operator Oy:n ilmoituskanavamenettely

Me VALOssa sitoudumme korkeimpiin eettisiin standardeihin ja läpinäkyvään toimintaan. Vastuullisuus on liiketoimintamme ytimessä, ja siksi olemme kehittäneet ilmoituskanavamenettelyn, joka varmistaa, että kaikilla sidosryhmillämme on pääsy turvalliseen ja luottamukselliseen ilmoituskanavaan.

Ilmoituskanavamenettelyn merkitys

Menettely on suunniteltu tarjoamaan kanava, jonka kautta VALO Operator Oy:n työntekijät sekä ulkopuoliset sidosryhmät voivat luottamuksellisesti ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä tai muista sääntöjenvastaisista toiminnoista, jotka ovat ristiriidassa Suomen tai EU:n lainsäädännön tai yrityksemme sisäisten ohjeiden kanssa.

Mitä raportoida ja miten?

Kannustamme teitä ilmoittamaan havaitsemistanne väärinkäytöksistä tai rikkomuksista, kuten petoksista, laittomuuksista, epäeettisestä käyttäytymisestä tai muusta säännösten vastaisesta toiminnasta. Huomioittehan, että ilmoituskanava ei ole tarkoitettu asiakaspalautteelle tai reklamaatioille. Muut kuin väärinkäytösepäilyihin liittyvät yhteydenotot pyydämme lähettämään osoitteeseen feedback.helsinki@valo.fi

Ilmoituksen käsittely ja luottamuksellisuus

Ilmoituskanavamme on salattu ja se tarjoaa anonyymin tavan tuoda esiin huolenaiheita. Kanavassa ei tallenneta tietoja, jotka mahdollistaisivat ilmoittajan tunnistamisen. Vain valtuutetut ja koulutetut henkilömme käsittelevät ilmoituksia luottamuksellisesti. Mikäli valitsette tuoda henkilöllisyytenne esiin, myös tämä tieto käsitellään luottamuksellisesti.

Ilmoituksen tekeminen

Ilmoituksen tekeminen on yksinkertaista:

1. Vieraile ilmoituskanavallamme osoitteessa https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZdMd6qtrLjn11jvolsQ_nbfnZ2RSdjR54CpG5hrPveuJk6g/viewform?usp=sf_link

2. Vastaa kyselyn kysymyksiin

Kaikki ilmoitukset käsitellään asianmukaisesti ja viipymättä, ja tarvittaessa ne raportoidaan toimivaltaisille viranomaisille. Kaikki tiedot käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

VALO Operator Oy sitoutuu käsittelemään jokaisen ilmoituksen huolellisesti ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin väärinkäytösten korjaamiseksi.

Lupauksemme

Vakuutamme sitoutuvamme avoimuuteen ja oikeudenmukaisuuteen kaikissa toiminnoissamme. Ilmoituskanava-menettelymme on osa tätä toimintaa, ja se kuvastaa haluamme varmistaa, että voimme yhdessä luoda turvallisemman ja reilumman työympäristön.

Kysymyksiä tai huolia? Otathan yhteyttä, ja olemme valmiita auttamaan.

Ystävällisin terveisin,
VALO Hotel & Work tiimi