TTL & VTT tutkimus: VALO Work -toimitilaratkaisu aivotyön näkökulmasta

” VALOssa on luotu toimistoympäristö, jossa on erinomaiset olosuhteet monenlaisille vaativille aivotyön tehtäville.”

0

Toimistotyötiloissa tarvitaan hyvät olosuhteet niin keskittymistä vaativiin työtehtäviin kuin yhdessä työskentelyn tilanteisiin, joissa keskustellaan ja vaihdetaan ajatuksia. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin toimistotilaympäristöä tilamittausten, kyselyiden, haastatteluiden ja asiantuntija- arviointien avulla aivotyön sujuvuuden ja kuormituksen näkökulmasta. Tutkimuksen toteuttivat Työterveyslaitos ja VTT ja kohteena oli VALO Hotel & Work -tila.

VALO Work on toimistoympäristö ja coworking-tila, joka myötäilee periaatteiltaan monitilatoimistoa. Monitilatoimisto on joustava tilakonsepti, joka vastaa työn tekemisen tapojen muutoksiin ja niiden asettamiin haasteisiin. Monitilatoimiston tavoitteena on tarjota käyttäjille erilaisia tilatyyppejä vastaamaan parhaiten kulloisenkin työtehtävän laatua: yhteistyöhön kannustavia työtiloja, erityyppisiä neuvottelutiloja ja tiloja keskittymistä vaativiin tehtäviin. VALO Workistä löytyvät kyseiset eri tilatyypit, mutta tilojen painopiste on erillisissä työhuoneissa, jotka tarjoavat hyvän vaihtoehdon keskittymistä vaativaan työhön. Lisäksi talossa on tarjolla kokous- ja tapahtumatiloja sekä hyvinvointipalveluja, kuten hotelli, sauna- ja allasosasto, kuntosali ja ravintolat.

Sisäilmastomittauksilla tutkittiin VALOssa lämpötilaa, suhteellista kosteutta, hiilidioksidipitoisuutta, liikettä ja äänitasoa. Kyselyillä selvitettiin tilan käyttäjien työtä sekä käyttäjien arvioita eri tiloista ja niissä työskentelystä. Asiantuntija- arvioinnissa tiloja tarkasteltiin sujuvan aivotyön ja kognitiivisen ergonomian näkökulmasta havainnoimalla ja haastatteluilla.

Tulokset toivat esiin, että sisäilmaston osalta mittaukset kaikkien mitattujen suureiden osalta pysyivät erinomaisesti tavoitearvojen puitteissa, yli 90% todellisesta mitatusta tilojen käyttöajasta. Hälyn taso ja liikkeen määrä olivat eri tilojen eri käyttötarkoitusten mukaiset. Myös tilojen käyttäjien kokemukset vastasivat tilamittauksia.

Kyselytulosten perusteella työ sujuu VALOssa keskimäärin hieman paremmin kuin sen ulkopuolella. Tulokset osoittavat, että VALOssa on luotu toimistoympäristö, jossa on erinomaiset olosuhteet monenlaisille vaativille aivotyön tehtäville. Tilakokonaisuudessa on hyvät puitteet myös hyvinvointia ja työkykyä ylläpitäville tauoille, vapaa-ajalle ja yöpymiseen. VALO Hotel & Workin tavoitteena tutkimuksen aikana ja sen jälkeen on ollut kehittää työympäristöään tutkimuksen tuloksiin nojaten. Vastaavanlaista tutkimus- ja kehitystyötä on toteutettu varsin vähän Suomen toimistohotelleissa ja coworking-tiloissa. Jatkossa olisi hyödyllistä kiinnittää huomiota myös keinoihin, joilla käyttäjiä ohjataan tilojen monipuoliseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön, jotta työskentely on sujuvaa, tuloksellista ja terveellistä.

TUTUSTU KOKO JULKAISUUN

VALO Work toimitila coworking Helsinki tutkimus comfort tiimityötila

VALOn hotellihuoneet eivät muutu vain työhuoneiksi, mukaan lukeutuu myös kokoustiloja 4-8 hengelle.