Totuutta etsimässä: maailman paras työympäristö

Maailman paras työympäristö on todella kova tavoite, mutta se voidaan saavuttaa datalla.

0

Maailman paras työympäristö on todella kova tavoite, mutta se voidaan saavuttaa datalla. Ei riitä, että tietoa syntyy vain asiakaspalautteesta, vaan tarvitaan dataa ihmisen fysiologiasta, tilojen fyysisistä olosuhteista ja asiakkaiden kokemuksista sekä yhdistää ne asiantuntijoiden näkemyksiin.

VALOssa on nyt käynnissä tutkimushanke, jossa Helsingin yliopisto mittaa käyttäjien fysiologiaa vuorokauden ympäri kuukausien ajan, ja pyrkii selvittämään autonomisen hermoston vasteiden avulla, miten tilat vaikuttavat keskittymiseen ja vuorovaikutukseen. Samalla Työterveyslaitos tutkii VALO-konseptia kognitiivisena tilaratkaisuna asiantuntija-arvioiden ja käyttäjäkyselyiden avulla. Mukana hankkeessa on myös VTT, joka hoitaa tilojen fyysisten olosuhteiden, eli melun, lämpötilan ja ilmanlaadun, mittaamisen, josta tieto yhdistetään muihin tutkimuksen mittauksiin ja arviointeihin. Näin saadaan monipuolinen kuva VALO-konseptin tilallisesta ratkaisusta.

Sisäilmaston merkitys nousi esiin jo aikaisessa vaiheessa. Kun kysyimme asiakkailta, mikä tekee tietotyön tekijän työympäristöstä erityisen hyvän tai huonon, nousi muiden kysymysten rinnalla monesti esiin sisäilmasto. Päätimme tutkia tätä(kin) asiaa huolellisesti ja nostan sen tässä kohtaa yhtenä esimerkkinä tutkimuksen hyödyistä:

VALO Work Toimitilat Helsinki tyoterveys

Tietotyötä tekevän ihmisen tärkein työkalu sijaitsee korvien välissä ja se on herkkä instrumentti; väärässä lämpötilassa tai metelissä keskittyminen on vaikeaa, ja jos hiilidioksidipitoisuus nousee, alkaa ilmetä oireita, kuten väsymystä, päänsärkyä ja keskittymisvaikeuksia. Me VALOssa lupasimme pyrkiä kohti maailman parasta työympäristöä, joten sisäilmastonkin täytyy olla hyvä kaikissa tilanteissa. Tehtävä ei ole helppo, koska ihmisten kokemukset ovat niin yksilöllisiä.

Suunnittelimme VALO Helsingin siten, että kaikkien 420 huoneen sisäilmastoa voi säätää erikseen: lämpötila, valaistus ja ilmastointi pystytään optimoimaan automaattisesti, mutta annamme myös asiakkaille mahdollisuuden säätää olosuhteita huoneessa tai mobiilisti etänä vaikkapa etukäteen itselleen mieluisaksi. Lisäksi rakensimme määräyksiä paremman äänieristyksen jokaiseen työtilaan. Onnistumista mittaamme ja tutkimme yhdessä asiakkaidemme ja Suomen parhaiden tutkimuslaitosten kanssa. Emme ole vielä perillä, mutta yhdessä asiakkaidemme kanssa parannamme koko ajan. Tervetuloa kokeilemaan VALO Workin työtiloja ja osallistumaan myös tutkimukseen!

VALO Work Toimitilat Helsinki sovellus VALO Work Toimitilat Helsinki tutkimus

Kiitos jo tässä vaiheessa asiakkaillemme, kymmenille koehenkilöille ja huikealle tutkijaporukalle: tutkimuspäällikkö Virpi Kalakoski Työterveyslaitokselta, aivotutkija Minna Huotilainen Helsingin Yliopistosta, erikoistutkija Jouni Kaartinen Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:stä ja kaikki muut mukana olevat asiantuntijat!

Teemu Saari
Chief Business Development Officer
VALO Hotel & Work / SSA Group