VALO-yrityssopimus

Lue nämä sopimusehdot huolellisesti.

Rekisteröitymällä VALO-asiakkaaksi, sitoudutte näihin sopimusehtoihin.

Asiakkaan edustajana sinä vakuutat, että sinulla on riittävä nimenkirjoitusoikeus tehdä tämä sopimus edustamasi yrityksen puolesta. Nämä sopimusehdot edustavat Teidän (”Asiakas”) ja SSA Hotels Oy:n (”Palveluntarjoaja”) välistä sopimusta ja tämä sopimus korvaa sopimusehtojen osalta kaikki aiemmat sopimukset, tarjoukset, esitykset tai syntyneet ymmärrykset osapuolten välillä. Tässä sopimuksessa termillä ”VALO Hotel & Workin -palvelut” tarkoitetaan kaikkia fyysisiä, henkisiä tai digitaalisia tuotteita tai palveluita, joita VALO Hotel & Work -konsepti tarjoaa ja termillä ”VALO App -sovellus” tarkoitetaan kaikkia niitä digitaalisia järjestelmiä ja käyttöliittymiä, joita käytetään Asiakkaan yritystilille rekisteröityneiden käyttäjien kirjautumisen jälkeen.

1. KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN 

1.1 Palveluntarjoaja täten myöntää Asiakkaalle käyttöoikeuden jäljempänä esitettyjen ehtojen mukaisesti VALO Hotel & Workin -palveluihin ja VALO App -sovellukseen. Käyttöoikeutta ei myönnetä yksinoikeudella eikä sitä saa luovuttaa eteenpäin.

1.2 Asiakas myöntää, että VALO Hotel & Work -konsepti, VALO App -sovellus ja niihin liittyvä tekninen osaaminen ovat Palveluntarjoajalle kuuluvaa arvokasta omaisuutta.

1.3 Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää VALO Hotel & Workin -palveluita, VALO App -sovellusta ja Palveluntarjoajan teknistä osaamista muuhun kuin tämän Sopimuksen sallimaan käyttötarkoitukseen.

1.4 Asiakkaan pääkäyttäjällä on oikeus myöntää uusia käyttöoikeuksia VALO Hotel & Workin -palveluihin. Asiakas vastaa siitä, että niillä rekisteröityneillä käyttäjillä, jotka nimetään pääkäyttäjiksi on riittävä nimenkirjoitusoikeus tehdä tarvittavat päätökset edustamanne yrityksen puolesta uusien käyttäjien lisäämiseksi ja käyttäjien oikeuksien hallitsemiseksi.

1.5 Asiakkaan edustajana pääkäyttäjät vastaavat siitä, että kaikilla Asiakkaan rekisteröityneillä käyttäjillä, joille on annettu oikeus tehdä ostoksia yritystilille, on oikeus ostaa VALO Hotel & Workin -palveluita. Asiakkaan tilille rekisteröityjen käyttäjien tekemiä ostoksia, syntyneitä kustannuksia tai niiden perusteella Asiakkaalle lähetettyjä laskuja ei voida missään tapauksessa kiistää tai perua sillä perusteella, ettei rekisteröityneellä käyttäjällä ollut oikeutta tehdä kyseisiä ostoksia tai kustannuksia.

1.6 Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa tämän Sopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle tai muuten muunnella Sopimusta tai menetellä sen vastaisesti.

2. VALO Hotel & Workin -palveluiden käyttöehdot ja rajoitukset

2.1 VALO Hotel & Workin -palveluita voidaan käyttää ja hankkia VALO App -sovelluksella. Asiakas vastaa sitä, että kaikki sen tilille rekisteröidyt käyttäjät käyttävät VALO App -sovellusta ainoastaan omilla henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksillaan, ja siitä, ettei käyttäjien henkilökohtaisia tunnuksia tai tunnuksilla sisään kirjautuneita laitteita päädy toisten henkilöiden haltuun.

2.2 Asiakkaan tilille rekisteröityjen käyttäjien henkilökohtaisilla tunnuksilla kirjautumisen jälkeen tehtyjä ostoksia, syntyneitä kustannuksia tai niiden perusteella Asiakkaalle lähetettyjä laskuja ei voida missään tapauksessa kiistää tai perua sillä perusteella, että todellinen käyttäjä olisi ollut joku muu kuin rekisteröity käyttäjä, siinäkään tapauksessa, ettei väärinkäytöksen syy selviä. Palveluntarjoaja vastaa ainoastaan niistä reklamaatioista, joiden syyn voidaan yksiselitteisesti osoittaa johtuneen Palveluntarjoajasta.

2.3 Palveluntarjoaja vastaa omalta osaltaan siitä, ettei VALO App -sovelluksen käyttäjätunnuksia tai sisään kirjautuneita laitteita päädy Palveluntarjoajan syystä muiden kuin käyttäjän haltuun.

2.4 Asiakkaalla on velvollisuus tarkistaa saamansa laskut huolellisesti, jotta mahdolliset väärinkäytökset saadaan selville viimeistään väärinkäytöstä seuraavan laskutusjakson aikana, jotta Palveluntarjoaja voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin väärinkäytösten estämiseksi. Tämän tarkistusvelvollisuuden laiminlyöminen poistaa Palveluntarjoajan vastuun siinäkin tapauksessa, että voidaan osoittaa väärinkäytöksen johtuneen Palveluntarjoajasta.

2.5 Asiakkaan tilille rekisteröityjen käyttäjien voimassa olevat jäsenyydet ja oikeudet ovat nähtävillä kaikille pääkäyttäjille VALO App-sovelluksessa sisäänkirjautumisen jälkeen. Asiakkaan velvollisuus on valvoa, että käyttäjien voimassa olevat jäsenyydet ja oikeudet ovat ajan tasalla ja oikein. Asiakkaalle lähetettyjä laskuja ei voida missään tapauksessa kiistää tai perua sillä perusteella, että Asiakkaan yritystilillä VALO App -sovelluksessa olisi ollut vääriä käyttäjiä tai käyttäjien asetuksia.

2.6 Tämä Sopimus muodostuu maksutavasta tai maksavasta tahosta riippumatta Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välille.

2.7 Rekisteröidyttyänne VALO-asiakkaaksi, Teillä on mahdollisuus ostaa maksullisia tuotteita ja palveluita VALO Hotel & Workista VALO App-sovelluksen kautta tai muulla tavoin, maksaa kustannukset heti tai lisätä ne yrityksen laskulle. Asiakas vastaa siitä, että tehdyt ostokset ja syntyneet kustannukset ovat sen yrityksen tai tahon sääntöjen mukaisia, joka maksaa laskut.

2.8 Kaikkia tämän Sopimuksen kohtia sovelletaan myös mahdollisen ilmaisen jäsenyysjakson aikana.

2.9 Asiakas ei saa myydä, vuokrata tai muuten siirtää tiloja, palveluita, Asiakastunnuksia tai jäsenyyttä kolmannelle osapuolelle

2.10 Asiakkaalla ei ole oikeutta jakaa yksittäisen jäsenyyden käyttöä usealle Asiakkaalle verkkoyhteyden yli tai muulla menetelmällä.

2.11 Asiakkaalla on oikeus kopioida VALO App-sovelluksessa olevat Asiakkaan toimintaa koskevat tiedot omaan käyttöönsä.

2.12 Asiakas ei saa muokata VALO Hotel & Workin palveluita tai VALO App-sovelluksen ohjelmoimiseen käytettyä koodia, tai johtaa VALO Hotel & Workin fyysisistä tai digitaalisista palveluista uusia tuotteita, ohjelmistoja tai palveluita.

2.13 Asiakas voi saada pysyviä tai väliaikaisia kulkuoikeuksia VALO Hotel & Work -kiinteistöjen tiloihin. Kulkuoikeus tallentuu avainkorttiin, RFID-tagiin, matkapuhelimeen tai muuhun välineeseen ja se on aina henkilökohtainen. Asiakas vastaa siitä, että hänen kulkuoikeuttaan ei suoraan tai välillisesti käytä hyväkseen yksikään henkilö, jolla ei ole asianmukaista kulkuoikeutta.

2.14 Asiakas hyväksyy, että Palveluntarjoaja voi hankkia minkä tahansa VALO Hotel & Work -tuotteen tai palvelun alihankintana kolmannelta osapuolelta ilman erillistä hyväksyttämistä Asiakkaalla

2.15 Asiakas hyväksyy sen, että VALO Hotel & Work -palveluiden saatavuus eri vuorokaudenaikoina vaihtelee ja että tämän sopimuksen mukainen käyttöoikeus näihin palveluihin syntyy VALO Hotel & Workin asiakaspalvelun kulloinkin ilmoittamien aukioloaikojen ja palveluaikojen mukaisesti.

2.16 Asiakas hyväksyy sen, että VALO Hotel & Work -palveluiden hinnat voivat muuttua, ja sen että Asiakasta veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

2.17 Tämän sopimuksen maantieteellinen laajuus on koko maailma.

3. Hinnat ja maksuehdot

3.1 Kulloinkin voimassa olevat hinnat ja maksuehdot on määritetty VALO Hotel & Workin hinnastoissa ja yrityssopimuksissa.

4. Koulutus ja konsultointi

4.1 Jäsenyys ei sisällä koulutusta tai konsultointia, jollei muusta erikseen kirjallisesti sovita Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välillä. Mikäli koulutuksesta tai konsultoinnista sovitaan erikseen, niiden hinta ja maksuehdot määräytyvät erillisen sopimuksen mukaan.

5.  Tekninen tuki

5.1 Tekninen tuki ei sisälly tämän Sopimuksen piiriin, ellei muusta erikseen kirjallisesti sovita Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välillä. Mikäli teknisestä tuesta sovitaan erikseen, sen hinta ja maksuehdot määräytyvät erillisen sopimuksen mukaan.

6. Immateriaalioikeudet ja salassapito

6.1 Omistusoikeus kaikkiin tekijänoikeuksiin, patentteihin ja muihin immateriaalioikeuksiin liittyen VALO Hotel & Workin – tuotteisiin ja palveluihin, mutta ei rajoittuen niihin, säilyvät ja ovat Palveluntarjoajan yksinomaista omaisuutta.

6.2 Asiakas ja Palveluntarjoaja hyväksyvät, että kaikki luottamukselliseksi merkitty, lain mukaan luottamuksellinen tai sellaiseksi ymmärrettävä materiaali säilytetään luottamuksellisesti.

7. Takuu

7.1 Palveluntarjoaja tarjoaa VALO Hotel & Work -tuotteet ja palvelut sekä VALO App-sovelluksen ja kaiken sisällön sellaisena, kuin ne ovat saatavilla, antamatta mitään erityisiä lupauksia tai takuita. Palveluntarjoaja irtisanoutuu vastuista mukaan lukien, muttei rajoittumatta myyntikelpoisuuteen, soveltuvuuteen tiettyyn tarkoitukseen, omistusoikeutta tai loukkaamattomuutta koskeviin takuisiin.

7.2 Palveluntarjoaja ei ole missään tapauksessa vastuussa millekään osapuolelle suorista, epäsuorista, satunnaisista, hyvitettävistä, rangaistuksenomaisista, erityisistä, välillisistä tai minkään muun kaltaisista vahingoista, menetyksistä tai vahingoittumisista, liiketoiminnan keskeytymisestä tai muusta haitasta liiketoiminnalle, tietojen, tulojen tai voittojen menetyksistä, omaisuuden menettämisestä tai vahingoittumisesta.

7.3 Palveluntarjoaja ei ole missään tapauksessa vastuussa millekään osapuolelle VALO App-sovellukseen tai siihen linkitettyihin sovelluksiin tai palveluihin liittyvistä tai niistä johtuvista tietojen tai ohjelmien menetyksestä, tietojen kopioimisesta, näyttämisestä tai käyttämisestä, riippumatta vaateen perustana olevista oikeusteorioista, vaikka Palveluntarjoajaa olisi varoitettu vaateen mukaisten ongelmien mahdollisuudesta mukaan lukien, mutta rajoittumatta ohjelmistovirheistä, puutteista, viruksista, viivytyksistä tai Asiakkaan toiminnan vaikeutumisesta johtuviin vahinkoihin syystä riippumatta.

7.4 Palveluntarjoaja ei vastaa VALO Hotel & Work -tuotteisiin, palveluihin tai VALO App -sovelluksiin linkitettyjen kolmansien osapuolten verkkosivustoista tai niiden sisällöstä johtuvista menetyksistä tai vahingoista, eikä niihin liittyvien ohjelmistojen tai laitteiden käyttämisestä.

7.5 Mikäli osa tämän sopimuksen ehdoista katsottaisiin pätemättömäksi, vastuu muista kohdista säilyy lainsäädännössä sallitun enimmäismäärän mukaisesti.

7.6 Palveluntarjoaja ei takaa, että VALO App-sovellus toimii kaikilla laitteistoalustoilla ja niiden yhdistelmillä, tai että se toimii kaikissa tietoverkoissa, tai että se olisi virheetön, tai että kaikki ohjelmistovirheet korjattaisiin.

7.7 Jos ei muuta erikseen kirjallisesti sovita, Palveluntarjoaja ei takaa, että VALO Hotel & Workin tuotteet, palvelut ja VALO App-sovellus sopisivat tiettyyn kaupalliseen käyttötarkoitukseen.

7.8 Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa yksittäinen tai kaikki Asiakkaan yrityssopimukset, jäsenyydet ja käyttäjäprofiilit, mikäli Asiakkaan rekisteröitynyt käyttäjä käyttää tai on käyttänyt VALO Hotel & Workin tuotteita, palveluita tai VALO App-sovellusta tavalla, joka on tämän Sopimuksen, tai muun VALO Hotel & Workin ohjeistuksen vastaista, mikäli Asiakkaan rekisteröitynyt käyttäjä on kieltäytynyt noudattamasta Palveluntarjoajan kirjallisia ohjeita tuotteiden, palveluitten, laitteiden tai sovellusten käytöstä tai mikäli Asiakkaalla on erääntyneitä maksuja maksamatta.

7.9 Asiakas hyväksyy, että kaikkia VALO Hotel & Work -palveluita ei välttämättä ole jokaisella hetkellä saatavilla ja että myyty tuote tai palvelu voidaan tällaisessa tapauksessa korvata alihankintana tuotetulla tuotteella tai palvelulla, joka ei kaikilta osin vastaa alkuperäistä VALO Hotel & Work -tuotetta tai palvelua. Mikäli Palveluntarjoaja ei pysty Asiakkaan jo maksamaa tuotetta tai palvelua toimittamaan, maksu hyvitetään seuraavassa laskussa.

8. Toiminta VALO-asiakkaana

8.1 Asiakas hyväksyy käyttävänsä VALO Hotel & Work -palveluita vain laillisiin tarkoituksiin. Asiakas ei saa lisätä digitaalisiin järjestelmiin tai fyysisiin tiloihin tai välittää niiden kautta tietoja, jotka ovat laittomia, uhkaavia, haitallisia, loukkaavia, häiritseviä, siveettömiä tai rienaavia tai vihamielistä tai muuta aineistoa, joka voi johtaa oikeudelliseen edesvastuuseen.

8.2 Palveluntarjoaja voi paljastaa yrityksesi tietoja tai Asiakkaan rekisteröityneitten käyttäjien sisältöä (mukaan lukien käyttäjien profiilit, sähköpostiosoitteet tai muita tietoja) 1) lakien vaatimana tai viranomaisten pyynnöstä, 2) jos se on tarpeen ylläpidon kannalta tai 3) SSA Group -konsernin, sen tytäryhtiöiden tai Asiakkaan oikeuksien tai omaisuuden suojaamiseksi.

8.3 Asiakas hyväksyy, että sen rekisteröityneiden käyttäjien tekemästä VALO Hotel & Work -palveluihin liittyvän omaisuuden särkemisestä tai hukkaamisesta veloitetaan voimassa olevan palveluhinnaston mukainen maksu. Maksu lisätään Asiakkaan laskutukseen.

8.4 Asiakas hyväksyy, että VALO-kiinteistöjen tiloja saa käyttää ainoastaan sovittuun käyttötarkoitukseen. Majoituskäytössä olevaa tilaa saa käyttää ainoastaan tavanomaiseen majoituskäyttöön ja toimistokäytössä olevaa tilaa saa käyttää ainoastaan tavanomaiseen toimistokäyttöön.

8.5 Asiakas hyväksyy, ettei tiloihin saa tehdä minkäänlaisia muutoksia, niihin ei saa tuoda huonekaluja ja muutoinkaan kytkeä tai liittää tiloissa oleviin huonekaluihin, sisustusmateriaaleihin tai varusteisiin omia tuotteitaan. Liittyminen VALO-kiinteistöjen tietoverkkoihin ja näyttöihin on sallittua Palveluntarjoajan antamien ohjeiden puitteissa.

8.6 Asiakas sitoutuu olemaan käyttäytymättä kaikissa VALO-kiinteistöjen tiloissa häiritsevästi tai tuottamasta sellaista melua, joka aiheuttaa harmia.

8.7 Asiakas hyväksyy, että jaetuissa työtiloissa saattaa työskennellä yhtä aikaa muiden organisaatioitten edustajia, ja että niissä saattaa esiintyä tavanomaista toimistotyöstä aiheutuvaa taustamelua.

8.8 Asiakas vastaa kaikista vakuutuksistaan liittyen VALO-kiinteistössä työskentelyyn, liiketoimintaansa, majoitukseen, ruokailuun tai muihin VALO Hotel & Work -palveluihin liittyviin tarpeisiin, mukaan lukien vastuut kolmansille osapuolille.

8.9 Asiakas sitoutuu käyttämään VALO Hotel & Work -palveluita ja VALO App -sovellusta Palveluntarjoajan ohjeistamalla tavalla.

8.10 Asiakas hyväksyy, että kaikista Asiakkaan yritystilille ostamista VALO Hotel & Work -palveluista veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukainen maksu ja että maksuihin lisätään asianmukainen arvonlisävero ja että veloitus tapahtuu laskuttamalla Asiakasta.

8.11 Asiakkaalla ei ole oikeutta kirjoittaa, leimata tai kiinnittää huoneiden oviin tai muuallekaan VALO-kiinteistöön ilmoituksia, mainoksia, yrityksen nimeä tai logoa, muutoin kuin erikseen sovitulla tavalla.

8.12 Asiakas hyväksyy, että ilman erillistä sopimusta tiloihin tai varusteisiin tehtyjen muutosten, kirjoitusten, kylttien, mainosten tai muiden vastaavien VALO-kiinteistöjen tiloja, varustuksia tai sisustusta muuttavien tekojen korjaaminen, siivoaminen tai vaihtaminen voidaan kaikkine kustannuksineen veloittaa Asiakkaalta.

8.13 Palveluntarjoaja vastaa tilojen siivoamisesta ja kiinteistöhuollosta ilman erillistä veloitusta. Mikäli syntyy ylimääräistä siivoustarvetta tai kiinteistöhuollon kustannuksia tilojen sääntöjen vastaisesta käytöstä, Palveluntarjoaja veloittaa syntyneet kustannukset Asiakkaalta.

8.14 Asiakkaan rekisteröityjen käyttäjien tulee ilmoittaa kaikista tiloissa tai palveluissa näkemistään epäkohdista tai ongelmista viipymättä Palveluntarjoajalle ja vastaavasti Palveluntarjoaja sitoutuu korjaamaan epäkohdat viivyttelemättä. Mikäli Asiakkaan ostama tila tai palvelu ei vastaa odotuksia, Palveluntarjoaja pyrkii ensisijaisesti tarjoamaan tilalle odotusten mukaisen tilan tai palvelun. Asiakas ei ole oikeutettu kustannushyvitykseen ilmoittamiensa epäkohtien vuoksi ilman erillistä hyvityssopimusta.

9. Sovellettava laki 

9.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Jos jostain syystä toimivaltainen tuomioistuin toteaa jonkin säännöksen tai sen osan tehottomaksi, loppuosa tästä Sopimuksesta on edelleen täysin voimassa.

10. Sopimuksen päättyminen tai muuttuminen

10.1 Olennainen Sopimuksen rikkominen, kieltäytyminen noudattamasta tätä Sopimusta tai VALO Hotel & Workin käyttöohjeita, Yrityssopimuksen mukaisten maksujen maksamatta jättäminen johtavat Palveluntarjoajan oikeuteen purkaa tämä Sopimus välittömästi, mikäli Asiakas ei ole tällaista purkamista koskevan kirjallisen ilmoituksen jälkeen korjannut asiaa 30 vuorokaudessa.

10.2 Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tätä sopimusta ilmoittamalla muutoksista Asiakkaalle kirjallisesti vähintään 45 vuorokautta ennen muutosten voimaan tuloa. Mikäli Asiakas ilmoittaa ennen muutosten voimaantuloa kirjallisesti kieltäytyvänsä hyväksymästä ehdotettuja muutoksia, Palveluntarjoajalla on oikeus pitää sopimus voimassa vanhoin ehdoin tai irtisanoa sopimus päättymään kuukauden pituista irtisanomisaikaa noudattaen.

11. Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) noudattaminen

11.1 Käyttäjien rekisteröitymisen myötä syntyy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri. Asiakas vastaa omalta osaltaan lain ja asetusten vaatimusten täyttämisestä, koskien henkilötietoja.

11.2 Palveluntarjoajan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen VALO-asiakkaiden rekisteri- ja tietosuojaseloste sekä SSA Hotels Oy:n Tietosuojakäytäntö.