VALO-käyttäjäehdot

Päivitetty 9.9.2022:

  • Palveluntarjoajan nimi muutettu SSA Hotels Oy -> VALO Operator Oy
  • Kappaleessa 11.2 linkitetty VALO-asiakkaiden rekisteri- ja tietosuojaseloste päivitetty

Lue nämä käyttäjäehdot huolellisesti.

Rekisteröitymällä VALO-asiakkaaksi, sitoudutte näihin käyttäjäehtoihin.

Nämä käyttäjäehdot edustavat Teidän (”Käyttäjä”) ja VALO Operator Oy:n (”Palveluntarjoaja”) välistä sopimusta ja tämä sopimus korvaa käyttäjäehtojen osalta kaikki aiemmat sopimukset, tarjoukset, esitykset tai syntyneet ymmärrykset osapuolten välillä. Tässä sopimuksessa termillä ”VALO Hotel & Workin -palvelut” tarkoitetaan kaikkia fyysisiä, henkisiä tai digitaalisia tuotteita tai palveluita, joita VALO Hotel & Work -konsepti tarjoaa ja termillä ”VALO App -sovellus” tarkoitetaan kaikkia niitä digitaalisia järjestelmiä ja käyttöliittymiä, joita käytetään rekisteröityneen käyttäjän kirjautumisen jälkeen.

1. KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN 

1.1 Palveluntarjoaja täten myöntää Käyttäjälle käyttöoikeuden jäljempänä esitettyjen ehtojen mukaisesti VALO Hotel & Workin -palveluihin ja VALO App -sovellukseen. Käyttöoikeutta ei myönnetä yksinoikeudella eikä sitä saa luovuttaa eteenpäin.

1.2 Käyttäjä myöntää, että VALO Hotel & Work -konsepti, VALO App -sovellus ja niihin liittyvä tekninen osaaminen ovat Palveluntarjoajalle kuuluvaa arvokasta omaisuutta.

1.3 Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää VALO Hotel & Workin -palveluita, VALO App -sovellusta ja Palveluntarjoajan teknistä osaamista muuhun kuin tämän Sopimuksen sallimaan käyttötarkoitukseen.

1.4 Käyttäjällä ei ole oikeutta myöntää uusia käyttöoikeuksia VALO Hotel & Workin -palveluihin. Tarkennuksena: pääkäyttäjillä on oikeus lisätä uusia käyttäjiä palveluun yrityssopimuksen mukaisesti.

1.5 Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa tämän Sopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle tai muuten muunnella Sopimusta tai menetellä sen vastaisesti.

2. VALO Hotel & Workin -palveluiden käyttöehdot ja rajoitukset

2.1 VALO-asiakkaaksi rekisteröityminen ei edellytä ostoja. VALO Work -palveluiden käyttö jäsenenä edellyttää kuukausijäsenyyden hankkimista tai päiväpassin (päiväjäsenyyden) ostamista. Yksi jäsenyys sisältää yhden käyttäjäprofiilin, jolla on oikeudet VALOn palveluiden käyttöön VALO App-sovelluksella. Jäsenyys on henkilökohtainen ja sen käyttö perustuu rekisteröityihin käyttäjätietoihin ja käyttäjätunnuksiin, joilla käyttäjä kirjautuu palveluun.

2.2 Käyttäjän voimassa olevat jäsenyydet ovat nähtävillä VALO App-sovelluksessa sisäänkirjautumisen jälkeen.

2.3 Tämä Sopimus muodostuu lisenssin maksutavasta tai lisenssin maksavasta tahosta riippumatta Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välille.

2.4 Rekisteröidyttyään VALO-asiakkaaksi, Käyttäjällä on mahdollisuus ostaa maksullisia tuotteita ja palveluita VALO Hotel & Workista VALO App-sovelluksen kautta tai muulla tavoin, maksaa kustannukset heti tai lisätä ne yrityksen laskulle. Käyttäjä vastaa siitä, että tehdyt ostokset ja syntyneet kustannukset ovat sen yrityksen tai tahon sääntöjen mukaisia, joka maksaa laskut.

2.5 Kaikkia tämän Sopimuksen kohtia sovelletaan myös mahdollisen ilmaisen jäsenyysjakson aikana.

2.6 Käyttäjä ei saa myydä, vuokrata tai muuten siirtää tiloja, palveluita, käyttäjätunnuksia tai jäsenyyttä kolmannelle osapuolelle

2.7 Käyttäjällä ei ole oikeutta jakaa yksittäisen jäsenyyden käyttöä usealle käyttäjälle verkkoyhteyden yli tai muulla menetelmällä.

2.8 Käyttäjällä on oikeus kopioida VALO App-sovelluksessa olevat Käyttäjän toimintaa koskevat tiedot omaan käyttöönsä.

2.9 Käyttäjä ei saa muokata VALO Hotel & Workin palveluita tai VALO App-sovelluksen ohjelmoimiseen käytettyä koodia, tai johtaa VALO Hotel & Workin fyysisistä tai digitaalisista palveluista uusia tuotteita, ohjelmistoja tai palveluita.

2.10 VALO-asiakkaana Käyttäjä voi saada pysyviä tai väliaikaisia kulkuoikeuksia VALO Hotel & Work -kiinteistöjen tiloihin. Kulkuoikeus tallentuu avainkorttiin, RFID-tagiin, matkapuhelimeen tai muuhun välineeseen ja se on aina henkilökohtainen. Käyttäjä vastaa siitä, että hänen kulkuoikeuttaan ei suoraan tai välillisesti käytä hyväkseen yksikään henkilö, jolla ei ole asianmukaista kulkuoikeutta.

2.11 Käyttäjä hyväksyy, että Palveluntarjoaja voi hankkia minkä tahansa VALO Hotel & Work -tuotteen tai palvelun alihankintana kolmannelta osapuolelta ilman erillistä hyväksyttämistä Käyttäjällä

2.12 Tämän sopimuksen maantieteellinen laajuus on koko maailma.

3. Hinnat ja maksuehdot

3.1 Kulloinkin voimassa olevat hinnat ja maksuehdot on määritetty VALO Hotel & Workin hinnastoissa ja yrityssopimuksissa.

4. Koulutus ja konsultointi

4.1 Jäsenyys ei sisällä koulutusta tai konsultointia, jollei muusta erikseen kirjallisesti sovita Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välillä. Mikäli koulutuksesta tai konsultoinnista sovitaan erikseen, niiden hinta ja maksuehdot määräytyvät erillisen sopimuksen mukaan.

5.  Tekninen tuki

5.1 Tekninen tuki ei sisälly tämän Sopimuksen piiriin, ellei muusta erikseen kirjallisesti sovita Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välillä. Mikäli teknisestä tuesta sovitaan erikseen, sen hinta ja maksuehdot määräytyvät erillisen sopimuksen mukaan.

6. Immateriaalioikeudet ja salassapito

6.1 Omistusoikeus kaikkiin tekijänoikeuksiin, patentteihin ja muihin immateriaalioikeuksiin liittyen VALO Hotel & Workin – tuotteisiin ja palveluihin, mutta ei rajoittuen niihin, säilyvät ja ovat Palveluntarjoajan yksinomaista omaisuutta.

6.2 Käyttäjä ja Palveluntarjoaja hyväksyvät, että kaikki luottamukselliseksi merkitty, lain mukaan luottamuksellinen tai sellaiseksi ymmärrettävä materiaali säilytetään luottamuksellisesti.

7. Takuu

7.1 Palveluntarjoaja tarjoaa VALO Hotel & Work -tuotteet ja palvelut sekä VALO App-sovelluksen ja kaiken sisällön sellaisena, kuin ne ovat saatavilla, antamatta mitään lausuntoja tai takuita. Palveluntarjoaja irtisanoutuu vastuista mukaan lukien muttei rajoittumatta myyntikelpoisuuteen, soveltuvuuteen tiettyyn tarkoitukseen, omistusoikeutta tai loukkaamattomuutta koskeviin takuisiin.

7.2 Palveluntarjoaja ei ole missään tapauksessa vastuussa millekään osapuolelle suorista, epäsuorista, satunnaisista, hyvitettävistä, rangaistuksenomaisista, erityisistä, välillisistä tai minkään muun kaltaisista vahingoista, menetyksistä tai vahingoittumisista, liiketoiminnan keskeytymisestä tai muusta haitasta liiketoiminnalle, tietojen, tulojen tai voittojen menetyksistä, omaisuuden menettämisestä tai vahingoittumisesta.

7.3 Palveluntarjoaja ei ole missään tapauksessa vastuussa millekään osapuolelle VALO App-sovellukseen tai siihen linkitettyihin sovelluksiin tai palveluihin liittyvistä tai niistä johtuvista tietojen tai ohjelmien menetyksestä, tietojen kopioimisesta, näyttämisestä tai käyttämisestä, riippumatta vaateen perustana olevista oikeusteorioista, vaikka Palveluntarjoajaa olisi varoitettu vaateen mukaisten ongelmien mahdollisuudesta mukaan lukien mutta rajoittumatta ohjelmistovirheistä, puutteista, viruksista, viivytyksistä tai Käyttäjän toiminnan vaikeutumisesta johtuviin vahinkoihin syystä riippumatta.

7.4 Palveluntarjoaja ei vastaa VALO Hotel & Work -tuotteisiin, palveluihin tai VALO App -sovelluksiin linkitettyjen kolmansien osapuolten verkkosivustoista tai niiden sisällöstä johtuvista menetyksistä tai vahingoista, eikä niihin liittyvien ohjelmistojen tai laitteiden käyttämisestä.

7.5 Mikäli tietyt lait poissulkevat osan tässä sopimuksessa mainituista ehdoista, vastuu muista kohdista säilyy lainsäädännössä sallitun enimmäismäärän mukaisesti

7.6 Palveluntarjoaja ei takaa, että VALO App-sovellus toimii kaikilla laitteistoalustoilla ja niiden yhdistelmillä, tai että se toimii kaikissa tietoverkoissa, tai että se olisi virheetön, tai että kaikki ohjelmistovirheet korjattaisiin.

7.7 Jos ei muuta erikseen kirjallisesti sovita, Palveluntarjoaja ei takaa, että VALO Hotel & Workin tuotteet, palvelut ja VALO App-sovellus sopisivat tiettyyn kaupalliseen käyttötarkoitukseen.

7.8 Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Käyttäjän asiakkuus, jäsenyys ja käyttäjäprofiili, mikäli Käyttäjä käyttää tai on käyttänyt VALO Hotel & Workin tuotteita, palveluita tai VALO App-sovellusta tavalla, joka on tämän Sopimuksen, tai muun VALO Hotel & Workin ohjeistuksen vastaista, mikäli Käyttäjä on kieltäytynyt noudattamasta Palveluntarjoajan kirjallisia ohjeita tuotteiden, palveluitten, laitteiden tai sovellusten käytöstä tai mikäli Käyttäjällä on erääntyneitä maksuja maksamatta.

7.9 Käyttäjä hyväksyy, että kaikkia VALO Hotel & Work -palveluita ei välttämättä ole jokaisella hetkellä saatavilla ja että myyty tuote tai palvelu voidaan tällaisessa tapauksessa korvata alihankintana tuotetulla tuotteella tai palvelulla, joka ei kaikilta osin vastaa alkuperäistä VALO Hotel & Work -tuotetta tai palvelua. Mikäli Palveluntarjoaja ei pysty Käyttäjän jo maksamaa tuotetta tai palvelua toimittamaan, maksu hyvitetään seuraavassa laskussa.

8. Toiminta VALO-asiakkaana

8.1 Käyttäjä hyväksyy käyttävänsä VALO Hotel & Work -palveluita vain laillisiin tarkoituksiin. Käyttäjä ei saa lisätä digitaalisiin järjestelmiin tai fyysisiin tiloihin tai välittää niiden kautta tietoja, jotka ovat laittomia, uhkaavia, haitallisia, loukkaavia, häiritseviä, siveettömiä tai rienaavia tai vihamielistä tai muuta aineistoa, joka voi johtaa oikeudelliseen edesvastuuseen.

8.2 Palveluntarjoaja voi paljastaa tietojasi tai tallentamaasi sisältöä (mukaan lukien profiilisi, sähköpostiosoitteesi tai muita tietoja) 1) lakien vaatimana tai viranomaisten pyynnöstä, 2) jos se on tarpeen ylläpidon kannalta tai 3) SSA Group -konsernin, sen tytäryhtiöiden tai käyttäjän oikeuksien tai omaisuuden suojaamiseksi.

8.3 Käyttäjä hyväksyy, että VALO Hotel & Work -palveluihin liittyvän omaisuuden särkemisestä tai hukkaamisesta veloitetaan voimassa olevan palveluhinnaston mukainen maksu. Maksu lisätään Käyttäjän jäsenyyden maksavan yrityksen laskutukseen.

8.4 Käyttäjä hyväksyy, että VALO-kiinteistöjen tiloja saa käyttää ainoastaan sovittuun käyttötarkoitukseen. Majoituskäytössä olevaa tilaa saa käyttää ainoastaan tavanomaiseen majoituskäyttöön ja toimistokäytössä olevaa tilaa saa käyttää ainoastaan tavanomaiseen toimistokäyttöön.

8.5 Käyttäjä hyväksyy, ettei tiloihin saa tehdä minkäänlaisia muutoksia, niihin ei saa tuoda huonekaluja ja muutoinkaan kytkeä tai liittää tiloissa oleviin huonekaluihin, sisustusmateriaaleihin tai varusteisiin omia tuotteitaan. Liittyminen VALO-kiinteistöjen tietoverkkoihin ja näyttöihin on sallittua sääntöjen puitteissa.

8.6 Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttäytymättä kaikissa VALO-kiinteistöjen tiloissa häiritsevästi tai tuottamasta sellaista melua, joka aiheuttaa harmia.

8.7 Käyttäjä hyväksyy, että jaetuissa työtiloissa saattaa työskennellä yhtä aikaa muita ihmisiä, ja että niissä saattaa esiintyä tavanomaista toimistotyöstä aiheutuvaa taustamelua.

8.8 Käyttäjä vastaa kaikista henkilökohtaisista vakuutuksistaan koskien VALO-kiinteistössä työskentelyyn, majoitukseen, ruokailuun tai muihin VALO Hotel & Work -palveluihin liittyviä tarpeita, mukaan lukien vastuut kolmansille osapuolille.

8.9 Käyttäjä sitoutuu käyttämään VALO Hotel & Work -palveluita ja VALO App -sovellusta henkilökunnan ohjeistamalla tavalla

8.10 Käyttäjä hyväksyy, että kaikista Käyttäjän yritystilille ostamista VALO Hotel & Work -palveluista veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukainen maksu ja että maksuihin lisätään asianmukainen arvonlisävero ja että veloitus tapahtuu laskuttamalla sitä yritystä, joka Käyttäjän jäsenyyden maksaa.

8.11 Käyttäjällä ei ole oikeutta kirjoittaa, leimata tai kiinnittää huoneiden oviin tai muuallekaan VALO-kiinteistöön ilmoituksia, mainoksia, yrityksen nimeä tai logoa, muutoin kuin erikseen sovitulla tavalla

8.12 Käyttäjä hyväksyy, että ilman erillistä sopimusta tiloihin tai varusteisiin tehtyjen muutosten, kirjoitusten, kylttien, mainosten tai muiden vastaavien VALO-kiinteistöjen tiloja, varustuksia tai sisustusta muuttavien tekojen korjaaminen, siivoaminen tai vaihtaminen voidaan kaikkine kustannuksineen veloittaa Käyttäjän jäsenyyden maksavalta yritykseltä.

8.13 Palveluntarjoaja vastaa tilojen siivoamisesta ja kiinteistöhuollosta ilman erillistä veloitusta. Mikäli syntyy ylimääräistä siivoustarvetta tai kiinteistöhuollon kustannuksia tilojen sääntöjen vastaisesta käytöstä, Palveluntarjoaja veloittaa syntyneet kustannukset Käyttäjän jäsenyyden maksavalta yritykseltä

8.14 Käyttäjän tulee ilmoittaa kaikista tiloissa tai palveluissa näkemistään epäkohdista tai ongelmista viipymättä Palveluntarjoajalle ja vastaavasti Palveluntarjoaja sitoutuu korjaamaan epäkohdat viivyttelemättä. Mikäli Käyttäjän ostama tila tai palvelu ei vastaa odotuksia, Palveluntarjoaja pyrkii ensisijaisesti tarjoamaan tilalle odotusten mukaisen tilan tai palvelun. Käyttäjä ei ole oikeutettu kustannushyvitykseen ilmoittamiensa epäkohtien vuoksi ilman erillistä hyvityssopimusta.

9. Lakien soveltaminen 

9.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Jos jostain syystä toimivaltainen tuomioistuin toteaa jonkin säännöksen tai sen osan tehottomaksi, loppuosa tästä Sopimuksesta on edelleen täysin voimassa.

10. Sopimuksen päättyminen tai muuttuminen

10.1 Olennainen Sopimuksen rikkominen, kieltäytyminen noudattamasta tätä Sopimusta tai VALO Hotel & Workin käyttöohjeita, Yrityssopimuksen mukaisten maksujen maksamatta jättäminen johtavat Palveluntarjoajan oikeuteen purkaa tämä Sopimus välittömästi, mikäli Käyttäjä ei ole tällaista purkamista koskevan kirjallisen ilmoituksen jälkeen korjannut asiaa 30 vuorokaudessa.

10.2 Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tätä sopimusta pyytämällä hyväksyntää vähintään 45 vuorokautta ennen muutosten voimaan tuloa

11. Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) noudattaminen

11.1 Rekisteröitymisen myötä syntyy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri. Käyttäjä vastaa omalta osaltaan lain ja asetusten vaatimusten täyttämisestä, koskien henkilötietoja.

11.2 Palveluntarjoajan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen VALO-asiakkaiden rekisteri- ja tietosuojaseloste sekä VALO Operator Oy:n Tietosuojakäytäntö.