Etätyö hotellissa on uusi matkailutrendi

Taakse jäämässä oleva pandemia-aika on ollut hotelleille innovoinnin aikaa. Yksi uusista matkailutrendeistä liittyy etätyöhön, jota on alettu tekemään hotelleissa, vuokramökeillä ja jopa lasi-igluista käsin. Miten trendi sai alkunsa ja miten se tulee kehittymään tulevaisuudessa?

0

Etätyö hotellissa matkailutrendinä

Suurin muutos, joka päivittäisessä työelämässä on tapahtunut viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana, on se, että monet työntekijät ovat muuttaneet työnantajansa omista tiloista etätyöskentelemään jonnekin muualle, yleensä kotiin.

Vaikka kotona tapahtuva etätyö onkin yleisellä tasolla saanut positiivisen vastaanoton, on siitä aiheuttanut myös ongelmia, kuten kaikenlaisen ihmisten välisen vuorovaikutuksen kaipuuta ja fyysisiäkin ongelmia, joita kotitoimistojen heikompi työergonomia on voinut aiheuttaa .

Vaikka pandemia on ollut todella haastavaa aikaa hotelli- ja matkailualalle, on poikkeusaika myös luonut runsaasti tilaa uusille innovaatioille. Yksi näistä on  etätyömalli, joka mahdollistaa työskentelyn käytännössä mistä vain. Suomessa etätyömahdollisuuksia on tarjottu mm. hotelleista, vuokramökeistä ja Lapissa jopa lasi-igluista käsin.

Markkinoille on myös tullut täysin uudenlaisia majoitusvaihtoehtoja, jotka eivät vain tarjoa etätyömahdollisuutta, vaan jotka ovat nimenomaan suunniteltuja toimistotyön vaatimuksia varten. Yksi tällaisista ”hybrihotelleista” on vuonna 2020 avattu VALO Hotel & Work Helsingissä. Toisin kuin monet muut etätyömahdollisuutta kokeilleet hotellit, VALO Hotel on suunniteltu yhtä paljon päivittäistä toimistotyötä kuin yöpymistäkin varten.

VALOa ei siis kaikessa yksinkertaisuudessaan ole muunnelttu vastaamaan toimistotyön minimitarpeita, vaan se on suunniteltu toimimaan hybridimallissa, mikä tarkoittaa, että hotelli toimii päiväsaikaan toimisto- ja co-working-tilana ja se muuntuu yöpymistä varten öiden ajalle. Tämä tarkoittaa yleisesti, että vieraalla on käytössään sekä erittäin ergonominen toimisto, jossa voi myös nukkua. VALOn tarinaan voit tutustua tarkemmin täältä.

Kenelle uusi etätyömalli soveltuu?

Work from a hotel
Etätyö majoituspaikasta käsin on uusi trendi, joka tarjoaa mahdollisuuden loman ja työnteon yhdistämiseen.

Etätyö hotellista käsin-konsepti sopii monenlaisiin tarpeisiin. Näitä ovat esimerkiksi paikasta toiseen matkustavat liikematkustajat, normaalit toimistotyöntekijät, jotka haluavat löytää käyttöönsä laadukkaan toimistoratkaisun ja ihan satunnaiset matkailijat, jotka haluavat myös tehdä jonkin verran töitä lomansa aikana.

Työnantajien osalta yleistymään päin on niin sanottu työskentele mistä tahansa (work from anywhere, eli WFA) -trendi, joka tarjoaa joustavuutensa ansiosta myös työntekijöille aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Tämä mahdollistaa kaikessa yksinkertaisuudessaan työskentelyn aivan mistä tahansa ja mihin kellonaikaan tahansa.

Tällainen etätyömalli tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden matkustaa myös loma-aikojen ulkopuolella. Etätyömallissa avainasemassa ovat myös majoituspaikat, jotka tarjoavat vieraille erinomaisen mahdollisuuden lomailun ja työn yhdistämiseen.

Uudenlainen tilaisuus hotelleille

Coworking spaces in Helsinki
Hotellit ympäri maailmaa tulevat todennäköisesti lähestymään työmatkalaisia uudella tavalla.

Etätyöskentele mistä tahansa -mallin suosion todennäköinen kasvu tarkoittaa myös, että hotellit ympäri maailmaa tulevat näkemään tämän uudenlaisen asiakkaan aivan valtavan potentiaalisena asiakassegmenttinä.

Hotellihuoneet on aiemmin saatettu nähdä pelkästään nukkumista, lepoa ja rentoutumista varten, mutta monipuolisemmille käyttötavoille on yhä suurempi kysyntä, kun hotellit avaavat oviaan ja matkailu aktivoituu. Uudet innovaatiot  potentiaalisten asiakkaiden houkuttelemiseksi ja kilpailijoista erottumiseksi ovat tällaisessa tilanteessa tarpeen.

”Vaikka hotellien tiloista tulikin ”digitaalisten nomadien” vakiopaikkoja jo ennen pandemiaa, saattaa kestää jonkin aikaa, ennen kuin vilkkaat yhteiskäyttötilat tuntuvat jälleen turvallisilta vieraille”,  kertoo OCCA:n perustaja Kate Mooney. ”Tämä on hyvä pitää mielessä myös hotellialalla, työtilojen laadusta on tullut entistä tärkeämpi osa hotellisuunnittelun osalta. Kulmassa oleva työpöytä, ja jonkinlainen tuoli, eivät enää riitä nykyisiä tarpeita varten.”

”Hyödynnämme työtilakokemustamme tuodaksemme toiminnallisuuden hybridimallin hotellihuoneeseen ja luodaksemme yhdistetyn toimistohotellin. Ominaisuuksien, kuten ergonomisten istuimien, seisomapöytien ja langattomien latausmahdollisuuksien mukaan tuomisesta aina siihen, että sängyn voi poistaa ja tilalle tuoda pehmeitä istuimia, hotelleissa pohditaan jatkuvasti uusia tapoja tarjota matkustaville työntekijöille kaikki, mitä he tarvitsevat työskentelyyn kodin ulkopuolella.” huomauttaa Mooney.

(Lainaukset otettu Occa Designin nettisivuilta)

Etätyömahdollisuus lisää todennäköisesti myös viipymää

Koska etätyömahdollisuus on muuttanut työelämää siten, että työntekijöiden ei välttämättä enää ole pakko tehdä töitään yrityksen omalla toimistolla edes säännöllisin väliajoin, luo tämä hotelleille uudenlaisen mahdollisuuden myös viipymän pidentämiseen. On yksinkertainen tosiasia, että kun työntekijät voivat ja saavat tehdä työnsä mistä tahansa ja milloin se heille parhaiten sopii, avaa tämä tilaisuuden myös nauttia elämästä työnteon ohella.

Tämä antaa myös hotelleille entistä enemmän tilaa innovaatioille. Yksi tällaisista voisi olla kuukausittainen laskutus, joka toteutetaan esimerkiksi hotelliketjun sisällä.

Pidemmät hotellitilaukset on suunniteltu antamaan matkustajille mahdollisuus käyttää useita eri toimipisteitä saman hotelliketjun sisällä ja vain yhdellä kuukausimaksulla. Riippumatta siitä, pitääkö asiakkaan matkustaa työtään varten takia tai vain hyödyntämään lähellä olevan hotellin tiloja, voi kuukausitilaus muuttaa käytännössä koko maailman kodiksemme.

Tämä voisi olla loistava idea varsinkin suuremmille hotellibrändeille, joilla on käytössään useita toimipisteitä monissa eri maissa. Mahdollisuus työskennellä kotoa käsin on jo vapaus sinällään, mutta tilaisuus työskennellä käytännössä missä tahansa on jotain todella uutta ja ehdottomasti sellaista, jota monet meistä ovat odottaneet ja myös ottamaan lämpimästi vastaan.

Global Passportin kaltaisten kampanjoiden avulla mahdollisuus matkustaa, työskennellä ja jopa asua missä huvittaa on todellisuutta ja on tylsän toimistotyön vastakohta. Tämän lisäksi hotelliketjuille haastavien aikojen jälkeen tuoma liikevaihdon kasvu ja potentiaalisten asiakaskuntien monipuolistuminen ei todellakaan ole asia, joka hotellien tulisi jättää huomiotta.

Työskentely hotellissa on myös vastuullinen valinta

Yksi asia, jota ei pidä unohtaa, on se, että hotellista tehtävä etätyö on myös todella kestävä ja vastuullinen valinta.

Tilojen kestävyyteen ja tehokkuuteen kiinnitetään jatkuvasti enemmän huomiota, ja nykyään mm. energiatehokkuutta mietitään paljon. Lisäksi tiloissa käytettävän energian lähteen tulisi myös olla vähäpäästöistä ja mielellään uusiutuvaa. Toimistotilojen käyttäjiä kiinnostaa yhä enenevissä määrin myös rakennusten aiheuttama ilmastokuormitus.

Vastuullisuuden vaatiminen ei ole ollenkaan liioittelua myöskään tilojen osalta, sillä rakennukset käyttävät 35 % kaikesta Suomen energiasta ja aiheuttavat myös noin 30 % kaikista ilmastopäästöistämme. Siksi onkin varsin tärkeää, että rakennusten käyttöasteet ja käyttötavat optimoidaan mahdollisimman pitkälle. Tällaisen trendin myötä hotellialalla on myös suuri vaikutus rakennuksista koituvan ilmastokuormituksen osalta.

Lähteet: Occa Design, Hospitality Insights
Teksti: Tuomas Haapala